Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Forskning

K.G. Jebsen-senter ved UiB får forlenget støtte

K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi ved Universitetet i Bergen får 9 millioner kroner fra stiftelsen til å fortsette sin banebrytende forskning. Det samme gjør senteret for B-cellekreft i Oslo.

Kreftforskere ved UiB og Haukeland sykehus
LOVENDE RESULTATER: Forskergruppen ved K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi kan glede seg over at driften nå er sikret finansiering fram til 2024. Koronapandemien har samtidig satt kjepper i hjulene for senteret siden oppstarten i 2018. F.v. Hans Petter Eikesdal, Stian Knappskog og senterleder Per Eystein Lønning.
Photo:
Øystein Fykse/Helse Bergen

Main content

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har besluttet å videreføre støtten til begge sentrene på grunn av den høye kvaliteten på forskningen og lovende resultater på få år.

– Vi gleder oss over at internasjonale fageksperter gir begge sentre topp karakter. Fagmiljøene er begge ledende på sitt fagfelt og er kommet langt i arbeidet for bedre diagnostikk og behandling for kreftpasienter, sier daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole.

K.G. Jebsen senter for genom-rettet kretterapi ble etablert i 2018 for å kunne tilby enkeltpasienter bedre og mer tilpasset cellegiftbehandling. Forskningen er i hovedsak myntet på pasienter som har mutasjoner i genene som gjør dem resistente mot enkelte typer cellegift. Et tilsvarende forskningssenter for B-cellekreft ble samtidig opprettet i Oslo. 

Senterleder Per Eystein Lønning sier den finansielle støtten fra Stiftelsen K.G. Jebsen er svært viktig. 

– Koronaen har rammet oss finansielt på grunn av logistikkproblemer internasjonalt. Dette har ført til store prosjektforsinkelser og store økonomiske tap som vi ikke har fått kompensert fra UiB eller andre instanser. Støtteforlengelsen betyr derfor enormt mye for å kunne drive denne gruppen videre, sier Lønning.  

Vil skreddersy cellegiftbehandling

Totalt beløper den felles satsingen på forskningssentrene seg til 203 millioner kroner i seksårsperioden 2018-2024. UiB som vertsinsitutsjon går selv inn med ca. 9,2 millioner i forlengelsesperioden 2022-2024, som kommer i tillegg til støtten fra stiftelsen. 
I den første fireårige senterperioden (2018-2022) var bidraget fra UiB 17,5 millioner kroner.

Forskningsmiljøet ved K.G. Jebsen-senteret på UiB og Haukeland universitetssjukehus er blant de fremste i landet på forskning rundt målrettet cellegiftbehandling. Senteret arbeider med å finne bedre metoder for å identifisere hvilke pasienter som har nytte av ulike behandlingsformer, og også på sikt å utvikle mer effektiv behandling som kan lede til helbredelse av mange pasienter som ikke kan behandles i dag. 

Senteret er særlig anerkjent for sin forskning på brystkreft, og arbeider i tillegg med tykktarmskreft, sarkomer (svulster i kroppens binde- og støttevev), lungekreft og kreft i blære samt prostata.   

Kostbar forskning 

De viktigste resultatene som har kommet fra senteret er innen brystkreftbehandling. Blant annet har senteret gjort viktige funn rundt bruk av PARP-hemmere for pasienter med trippel negativ brystkreft

Lønning legger imidlertid ikke skjul på at forskningen er kostbar, både i drift og når det kommer til kjøp av utstyr. 

– Men vi har kunnet holde dette nivået takket være store tilskudd til nå. Å være sikret driften videre er derfor av meget stor verdi for oss, sier Lønning. 

Han legger til at senteret for tiden jobber med flere store prosjekter rundt pasientbehandling, blant annet en omfattende studie der man har undersøkt ulike risikofaktorer rundt brystkreft og eggstokk-kreft. Resultater fra denne studien er ventet om kort tid. 

Den vedtatte støtteforlenglsen fra K.G. Jebsen-stiftelsen har varighet til sensommeren 2024.