Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Administrasjonen ved Det juridiske fakultet

Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet

Studieseksjonen administrerer fakultetets studier. Seksjonen følger fakultetets ca. 2500 studenter fra rekruttering til de er ferdig utdannede jurister.

Main content

Studieseksjonen administrerer fakultetets studier.

Studieseksjonen bidrar til å utdanne fremtidens jurister og ivareta fakultetets samfunnsoppdrag gjennom effektiv, etterrettelig og etisk bevisst administrasjon, forvaltning og utvikling.

Seksjonen følger studentene fra rekrutteringsprosess til de er ferdig utdannede jurister, og opprettholder kontakt med ferdige kandidater gjennom alumni-virksomhet.

Seksjonen har det administrative ansvaret for informasjon om, planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanning og vurdering av studentene. Dette arbeidet retter seg mot potensielle studenter, studenter, interne undervisere og sensorer, eksterne undervisere og sensorer, UiB sentralt og offentlige aktører i utdanningssektoren. Kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogram og støtte til det faglige arbeidet er prioriterte oppgaver.

Arbeidet omfatter blant annet informasjonsarbeid, opptak, studieadministrasjon, saksbehandling, forvaltning og utvikling av prosedyrer og reglement, utredninger og analyser, kvalitetssikring og -utvikling, rapportering og kvalitetssikring av utdanningsdata, studentmobilitet og internasjonalt samarbeid.

Det arbeides kontinuerlig med utvikling og forbedring av interne prosesser og rutiner. Studieseksjonen koordinerer og leder flere interne utviklingsprosjekter, og er representert i flere fora ved UiB.

Seksjonen har sekretærfunksjon for fakultetets Studieutvalg (SU).

Seksjonsleder: assisterende fakultetsdirektør Christine Stoltz Olsvik
Nestleder: seniorrådgiver Nina Østensen

Studieadministrasjon

1. - 4. studieår har en studieårsansvarlig som arbeider med planlegging, gjennomføring og oppfølging/evaluering av studieåret. På 5. studieår er ansvaret delt mellom flere personer.

Gruppeleder for studieadministrasjon: Kjersti Bakke Sørensen

1. studieår: 1.studiear.jurfa@uib.no. Studieårsansvarlig: Kari Kaland Bjorøy 

2. studieår: 2.studiear.jurfa@uib.no. Studieårsansvarlig: Anne Torekoven, Barbro Franciska Svela

3. studieår: 3.studiear.jurfa@uib.no. Studieårsansvarlig: Nina Berstad Strandbakken 

4. studieår: 4.studiear.jurfa@uib.no. Studieårsansvarlig: Ingeborg Storebø

5. studieår:

Støtte studieår: Ingeborg Storebø, Barbro Franciska Svela, Maria Vannes Helland


I rollen som studieårsansvarlig inngår det fulle administrative ansvaret for hele eller deler av et studieår, noe som omfatter blant annet 

 • undervisningsplanlegging
 • daglig drift av emner
 • eksamensplanlegging, gjennomføring og etterarbeid
 • evalueringer
 • saksbehandling
 • studieinformasjon og veiledning
 • kontaktperson undervisere og gruppeledere
 • kontaktperson sensorer

Saksbehandling

Studieseksjonen er ansvarlig for saksbehandling av studiesaker. Alle søknader og klager sendes via digitalt skjema på UiB sine nettsider eller til post.jurfa@uib.no eller til Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen. 

Saksbehandling av studiesaker innebærer blant annet:

Informasjonssenteret ved Det juridiske fakultet

Fakultetet har et informasjonssenter som er åpent mandag til fredag kl. 9 – 14. Informasjonssenteret er bemannet av ansatte jusstudenter.

Studieseksjonen administrerer informasjonssenteret og er ellers ansvarlig for informasjon som blir gitt til studentene gjennom ulike kanaler.

 • Leder for informasjonssenteret: Eivind Jerve
 • Ellen A. Arge
 • Anna Lisa Klare
 • Sania K. Sømme

Studieveiledning

Studenter ved fakultetet får veiledning om fakultetets studietilbud, delstudier i utlandet, gjeldende regelverk, endring av utdanningsplan, fritak, permisjon med mer.

Bestilling av time hos studieveileder gjøres ved henvendelse til informasjonssenteret ved fakultetet.

Studieveiledere ved Det juridiske fakultet:

Kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse: Ingvild Jangaard Strand.

Studieveildere ved fakultetet kan også kontaktes på studierettleiar.jurfa@uib.no.

Utdanningskvalitet

Utdanningskvalitetsarbeidet ved fakultetet koordineres av seniorrådgiver Nina Østensen

Internasjonalisering

Alle studentene på masterstudiet i rettsvitenskap har mulighet til å reise på utveksling i løpet av den valgfrie delen av studiet. Fakultetet mottar også mange internasjonale studenter hvert semester.

Rådgiver for internasjonalisering: Ingrid E. Tøsdal

 • Internasjonal koordinator ved fakultetet
 • Utvikling og vedlikehold av utvekslingsavtaler

Administrativt ansvarlig for studentutvekslingNathalie S. L. Gaulier 

 • Internasjonal koordinator ved fakultetet
 • Nettverkskontakt
 • Utvikling og vedlikehold av utvekslingsavtaler
 • Veiledning av utreisende studenter
 • Saksbehandling utreisende studenter
 • Prosjektleder Internasjonal dag

Utreisende studenter: Nathalie S. L. Gaulier,  Eli TjerandsenRobert T. Stavenes

 • Veiledning av utreisende studenter
 • Saksbehandling utreisende studenter

Internasjonale studenter: Mari Anne Franklin

 • Mottaksansvarlig for internasjonale studenter
 • Kontaktperson for internasjonale studenter

Rådgiver Norsk senter for kinesisk rett: Maria Holme Lidal

Opptak

Studieseksjonen saksbehandler følgende lokale opptak:

Opptak til det 5-årige integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap er delegert til Samordna Opptak.
Lokalt opptak til 2-årig masterprogram i rettsvitenskap er sentralisert til UiB sin Studieavdeling.

Studieinformasjon

De studieårsansvarlige har ansvar for informasjon i forbindelse med det enkelte studieår. Denne informasjonen blir hovedsaklig gitt på mitt.uib.no (krever innlogging).

Alumni

Det juridiske fakultet ønsker å opprettholde kontakten med tidligere studenter gjennom UiB Alumni. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt. Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.

Kommunikasjon

Leder for kommunikasjonsteamet: Hanna Leinebø Slaatta

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter: Paulo Chavarria.
Forskningskommunikasjon: Kim Andreassen
Studentinformasjon: Eivind R. Jerve
 

Nettsider

Studieseksjonen har ansvar for all informasjon innen utdanning på fakultetets nettsider, på norsk og engelsk.

Prosjekter

Studieseksjonen er til enhver tid involvert i ulike prosjekter knyttet til studier, studenter eller ferdige kandidater.