Home
Faculty of Psychology

News archive for Faculty of Psychology

UPP-medlem Ingrid Helleve har sammen med kollegaer bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I., Almås, A. G. & Bjørkelo, B. (red.) (2016). Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal.
With www.slate.uib.no, @SlateResearch and SLATE on Facebook, the Centre for the Science of Learning and Technology is Online!