Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sørviserklæringa for studenter

Sørviserklæringa gjeld for alle som har ein studieplass ved UiB. Den gjeld også for internasjonale studentar der den er relevant.

Main content


Såframt det ikkje er utarbeidd eiga sørviserklæring, eller tilsvarande sørvisomtale inngår i studiekontraktar for etter- og vidareutdanningsstudentar, gjeld denne sørviserklæringa der den er relevant også for desse studentane.

Erklæringa gjeld ikkje for eksamenskandidatar utan studierett.