Hjem
Kjemisk institutt

Emner og HMS-kurs

Kjemisk institutt tilbyr kurs innen flere felt. De fleste emner har et omfang på 10 studiepoeng. Noen av fagene er rene laboratoriekurs, noen kombinerer laboratorieundervisning og teori, mens noen er rene teorikurs.

Hovedinnhold

HMS-kurs

Alle studenter og ansatte og ansatte som skal arbeide i instituttets laboratorier må ta HMS -kurs. Finn informasjon om kursene her.

Emner

Mer informasjon om de ulike emnene (undervisningssemester, eventuelle opptakskrav, undervisningsform m.m) finner du ved å følge linkene.