Hjem
Kjemisk institutt

Emner og HMS-kurs

Kjemisk institutt tilbyr emner innen flere fagfelt. De fleste emnene har et omfang på 10 studiepoeng. Noen av emnene er rene laboratoriekurs, noen kombinerer laboratorieundervisning og teori, mens noen er rene teorikurs.

HMS-kurs

Alle studenter og ansatte som skal jobbe på instituttets laboratorier må ta HMS-kurs. Finn informasjon om kursene her.

Emner

Mer informasjon om de ulike emnene (undervisningssemester, eventuelle opptakskrav, undervisningsform m.m) finner du ved å følge linkene:

Emner tilknyttet tverrfaglige studieprogrammer som blir undervist ved Kjemisk institutt: