Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

En tangloppe fra tre tusen meters dyp.
(fra På Høyden) Forskere fra UiB har funnet nye arter ved undersjøiske varme kilder nord på den midtatlantiske ryggen. Funnene er publisert i Nature.