Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.
Mohammad Reza Saberi forsvarte sin avhandling for PhD-graden tirsdag 9. november 2010, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.