Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap arrangerte seminar for å videreutvikle samarbeidet med industrien.
Et ti-talls oljeselskaper vil være representert ved Institutt for geovitenskaps "GEO Partner Seminar 2012"
Thomas Kristoffersens Erasmus-utveksling i Holland ga nyttig kunnskap og mange flotte opplevelser.
UiB har 14 sentrale utvekslingsavtaler med USA. Flere ansatte ved Institutt for geovitenskap har benyttet seg av disse.