Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Hans Petter Sejrup leder EU-prosjekt som skal utforske de Nord-Atlantiske kontinentalsokkelmarginene.
Masterstudent Marianne Håland fant nytt skred på Vøringplatåets yttergrense.
Tema for Bjerknes jubileumskonferansen er "Climate Change in High Latitudes".
Kerim H. Nisancioglu, Institutt for geovitenskap og Senter for klimadynamikk (SKD) leder sommerskole med fokus klimadynamikk.
Temperaturen på Syd- og Nordpolen synes å stige og synke i samme mønster.