Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Høy gjennomføringsgrad og et godt pedagogisk opplegg ga uttelling.
På konferansen "Industrial Structural Geology: Principles, Techniques and Integration" gikk "Best Poster Award" til phd-student Luisa Zuluaga