Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Medaljen gis av Norsk Geologisk Forening (NGF) som påskjønnelse for fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.
Da Bjerknessenteret ble etablert for ti år siden var det svært få som kjente til klimaforskning.