Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Nicola McLoughlin, Senter for geobiologi, leder prosjektet "Investigating the Emergence of Life on Earth 3+ billion years ago".
Masterstudent ved Institutt for geovitenskap, UiB, June Sviland Berge, motiverte jenter til realfagstudier.
Brukte marine sedimentkjerner til å forstå endringer i havstrømmer inn og ut av Norskehavet.
Institutt for geovitenskap arrangerte et nytt meget vellykket Geopartnerseminar 7.februar.
Nature artikkel om hvordan isbreene endret landskapet.