Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Geoforskning.no har i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten tatt initiativet til å arrangere en nasjonal formidlingskonkurranse innen geomiljøet.
Universitetet i Bergen innfører en studentbevisapp som skal brukes som semesterkvittering fra og med vårsemesteret 2015.