Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

5. februar 2020 vedtok Fakultetsstyret strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2020-2022, en revisjon av vedtatt strategi for perioden 2016-2022.
På årets Nordic Geological Winter Meeting som holdes i Helsinki, Finland, 13-15 januar, ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.
Rolf Birger Pedersen er tildelt nordisk forskerpris under den nordiske vinterkonferansen i Helsinki
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.