Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Eystein Jansen, Stein-Erik Lauritzen og Nele Meckler deltar i UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF), mandag 30. oktober åpnet senteret offisielt
Hun klarer å være en banebrytende informatiker og dyktig underviser. Nå er hun kåret til årets underviser ved MatNat.
The International Ocean Discovery Program (IODP) er et internasjonalt Marint forskningsprogram som støttes av 23 land. "The Corinth Drilling Expedition" er en del av dette og GEO ansatte har en betydelig del av både ansvaret for og tilstedeværelse i denne Expeditionen som har oppstart denne uken. Fra GEO deltar; Rob Gawthorpe, Casey Nixon og Sofia Pechlivanidou.
Thibaut Barreyre ved K.G. Jebsen-senter for djuphavsforsking har blitt utnemnd til å lede en ny InterRidge arbeidsgruppe som skal fokusera på å integrera multidisiplinære observasjonar frå hydrotermale felt.
Sommaren 2017 vart det satt ut langtidstemperatur sensorar, trykkmålar, strømningsmålarar og seismometer for å sjå korleis naturlige fysiske prosessar, som for eksempel tidevatn og mini-jordskjelv, påverkar permeabiliteten under Lokeslottet hydrotermale område.