Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

I mai og juni sender vi rundt ni unge klimaforskarar til skular i Hordaland.
Bli med femåringer på isskuringsstripeskole!