Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.