Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

To institutt ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet får HMS-prisen 2020. Korleis dei takla koronakrisa spelte ei viktig rolle for begge vinnarane. 
Da forrige istid tok slutt, smeltet breen som dekket Hardangerfjorden i stor fart – opptil 10 meter om dagen. Slutten av istiden her i Norge, ligner Grønland i dag.
Brå klimaendringer under forrige istid ble utløst av et utbredt tap av sjøis i løpet av 250 år eller mindre. En ny studie dokumenterer at årsaken til at endringene skjedde så fort, lå i havet. Henrik Sadatzki skriver om arbeidet han har ledet.