Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Hva ligger bak de store klimaendringene i polare områder og hva er konsekvensene? Sentrale UiB-forskere bidrar til tidsskriftet Naturens spesialutgave om polarforskning.