Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

For å skape våre egne konkurransefortrinn kan mennesket både lære av og etterligne naturen. Naturens nanoteknologi er blant flere spennende tema i den nye utgaven av det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.
Kronprins Haakon holder åpningsinnlegget når næringslivet, fagmiljøene og forvaltningen møtes til to-dagers konferanse i Bergen.