Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Den andre uken i april var DeepReservoir-teamet i Ravenglassestuartiet like nord for Liverpool, med prosjektpartnere fra AkerBP, Equinor og universitetene i Oslo, Delft og Liverpool.
17.-20. april har feltdelen av GEOV102 vorte avhalden i fantastisk vær på Herdla og på Ulven. Ivrige studentar har arbeidd sjølvstending i felt og har blant anna logga sedimentprofil, studert strandavsetningar, kartlagt store deler av Herdla, samla inn georadardata, teke sedimentkjerner og gjennomført strukturgeologisk kartlegging på Ulven
Nyberg et al. (2023) introduserer Global Channel Belt-modellen (GCB) i en ny publikasjon publisert i Nature Communications.