Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Professor emeritus Jan Mangerud har gitt fremragende forskningsbidrag innen kvartærgeologi i løpet av sin karriere i mer enn 60 år. Gjennom sin forskerkarriere har han vist en unik evne til å drive faget fremover, til å ta i bruk nye metoder og utradisjonelle tilnærminger, og til å inspirere studenter og kolleger både nasjonalt og internasjonalt