Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Bachelorstudiet i molekylærbiologi

Bachelorstudiet i molekylærbiologi

Lurer du på hvordan tida som bachelorstudent i molekylærbiologi blir? Her har vi har samlet litt informasjon om å være bachelorstudent i molekylærbiologi.

To kvinnelige studenter pippeterer
Studere molekylærbiologi?
Foto/ill.:
Wenche Telle

Hovedinnhold

Hvordan er det å være student her?

Les om hvordan studenter og ansatte har det.

Ny student?

Ved studiestart er det mange arrangementer for deg som er ny student. I tillegg blir du fort kjent med dine medstudenter, ved å delta på kollokvier og forelesninger. Du kan og ha glede av å delta på arrangement i regi av studentorganisasjonene for eksempel Helix, studentorganisasjonen for molekylærbiologistudenter eller velge å engasjere deg i deres arbeid.

Overgangen fra den matematikken du har på videregående og den matematikken du møter på Universitetet kan være stor. Vi anbefaler alle nye bachelorstudenter å være med på oppfriskningskurs i matematikk i uke 32

Studieoppbygging

For å lykkes som student i molekylærbiologi er det viktig å legge ned en god arbeidsinnsats fra begynnelsen av.

Som student på Universitetet vil du merke at mye er opp til deg selv. For eksempel bestemmer du i stor grad selv hvilke emner du skal ta, og når du skal ta de. Det eneste vi krever er at du tar alle de obligatoriske emnene, og nok valgfrie emner, før du oppnår bachelorgrad i molekylærbiologi.

I løpet av graden din skal du ha gjennomført:

Mange emner krever at du har hatt andre emner først (forkunnskapskrav), andre emner krever det ikke, men det kan være anbefalt å ha andre emner først. Vi har laget et normert studieløp – det vil si at det er slik vi anbefaler at du legger opp bachelorgraden din.

1. studieår

Det første semesteret starter med et innføringsemne i molekylærbiologi, MOL100, i tillegg til kjemi (KJEM110) og matematikk. Du kan velge mellom to innføringsemner i matematikk, MAT101 og MAT105.

Det andre semester får du prøve deg på laboratoriet med MOL221, du skal også ta et emne i organisk kjemi (KJEM130) og INF100- innføring i programmering.

2. studieår

Tredje semesteret er fullpakket med molekylærbiologi, her skal du ha MOL200 – Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering, MOL203 – Genstruktur og funksjon, og MOL204 – Anvendt bioinformatikk.

I fjerde semester skal du inn på laboratoriet igjen med  MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II. Her får du virkelig satt deg inn i metoder i biokjemi og molekylærbiologi. Dette semesteret tar du også MOL201 – Molekylær cellebiologi. Nå kan du også velge ditt første valgemne i graden din.

3. studieår

Hele femte semester er et utviklingssemester og her står du ganske fritt til å velge emner selv. Dette semesteret passer perfekt til å reise på utveksling om du har lyst til det! Hvis du ønsker å bli i Bergen så kan vi anbefale valgemnet MOL231 – Prosjektoppgave i molekylærbiologi. I prosjektoppgaven får du oppgaver fra forskerne på huset, og du får jobbe på laboratoriene med dem. Det blir en liten forsmak på masteroppgaven, og de av masterstudentene våre som tok MOL231 i bachelorgraden, sier det var en stor fordel.

I sjette semester skal du velge to emner selv. Du kan velge andre emner i molekylærbiologi, eller du kan ta mer kjemi eller matematikk, husk at du skal ta et mattevalgemne i graden din. I sjette semester skal du ta Exphil.