Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Faglig påfyll:

Tre nye dagskurs ved Det juridiske fakultet

EØS-regler om statsstøtte, kommunal saksbehandling og veiledning i forvaltningen: Høstens kortkurs vil gi deg et verdifullt faglig påfyll.

Kortkurs ved Det juridiske fakultet
Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, professor Camilla Bernt og førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er kursholdere for høstens dagskurs ved Det juridiske fakultet.
Photo:
colourbox og Eivind Senneset

Main content

- Kurset «EØS-regler om statsstøtte» gir en grunnleggende innføring i EØS-regelverket om offentlig støtte. Det egner seg for alle som har eller kan ha befatning med EØS-regler enten som støttegivere, støttemottakere, deres rådgivere eller konkurrenter, sier Malgorzata Cyndecka, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

Dagskurset «EØS-regler om statsstøtte» blir holdt ved Det juridiske fakultet 8. oktober 2020, og Cyndecka skal undervise.  Kurset dreier seg om hvem som kan motta statsstøtte, under hvilke vilkår tilskudd fra det offentlige kan utgjøre statsstøtte, hva som er lovlig statsstøtte og hvilke konsekvenser må man regne med hvis støtte viser seg å være ulovlig.

Kurset passer særlig godt for ansatte i offentlig forvaltning, men er også svært aktuelt for rådgivere i fagforeninger og næringslivsorganisasjoner, samt rådgivere i virksomheter som mottar eller vil søke offentlig tilskudd.

- EØS-rettens regler om offentlig støtte blir stadig mer aktuelt, blant annet som følge av økende konkurranse mellom det offentlige og det private, det grønne skiftet og omfattende krisepakker som svar på koronautbruddet, sier Cyndecka. 

Kurset «EØS-regler om statsstøtte» er ett av tre dagskurs som holdes ved Det juridiske fakultet denne høsten.

Største målgruppe: Veiledere og saksbehandlere

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt vil holde kurset «Kommunal saksbehandling og
beslutningsprosesser», som har ansatte i kommunen som arbeider med saksbehandling og forvaltning som målgruppe.

Professor Camilla Bernt vil holde kurset «Forvaltningens veiledning: Rettslig regulering, god forvaltningsskikk og god kommunikasjon». Kurset passer for alle som arbeider i forvaltningen, enten de er jurister eller har annen fagbakgrunn, og enten de er saksbehandlere, veiledere i førstelinjen eller ledere. Kurset passer uansett hvilke fagområder man jobber med.

Bli en bedre veileder

- Veiledning er alfa og omega for at private parter skal klare å ivareta interessene sine i møtet med forvaltningen. Partene trenger å vite hva de har krav på, og hvordan de skal gå frem for å oppnå dette forklarer Bernt.

Hun sier at dersom forvaltningen gir god veiledning vil dette bidra til at færre blir misfornøyd med vedtakene sine og klager. Dette handler til syvende og sist også om befolkningens tillit til forvaltningen.

– På kurset vil vi gå dypere inn i reglene om forvaltningens veiledningsplikt enn det som er vanlig i kurs om forvaltningsrett og i forvaltningsrettslitteraturen. Veiledning er kommunikasjon, og vi vil derfor også se på kommunikasjons- og konfliktteori for å få et bedre innblikk i hvilke problemstillinger som kan oppstår ved veiledning i praksis og hva man bør være oppmerksom på for å få til god kommunikasjon, sier Bernt.