Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB arbeidsliv

Arbeidsliv og karriere

Universitetet i Bergen samarbeider med arbeids- og næringslivet på mange arenaer. Dette gir mer relevante utdanninger og erfaringer som kommer studentene våre til gode.

IT-utdanning: Bildet viser to studenter som sitter ved et bord og ser på en laptop og prater.
Universitetet er tett knyttet til arbeidslivet for eksempel i den internasjonale kunnskaps- og næringsklyngen Media City Bergen.
Photo:
Simon Skjelvik Brandseth

Main content

Arbeidslivserfaring i studiene bidrar til mer relevante studier og ikke minst gjør det at du som student så tidlig som mulig kan se en kobling til arbeidslivet du skal ut i senere. UiB jobber hele tiden med å styrke kontakten med arbeids- og næringsliv. Det er mange måter å oppnå en sterkere tilknytning til arbeidslivet i utdanningen og her er noen eksempler på dette:

Eksempler på utdanninger som har obligatorisk praksis i studiene er:

Skriv oppgave i samarbeid med arbeidslivet 

Det er mulig med oppgavesamarbeid på bachelor- eller masternivå og samarbeide om å løse en oppgave sammen med en virksomhet/bedrift. Oppgavesamarbeid kan egne seg godt til å få utført for eksempel ulike typer kartlegginger og mulighetsstudier.

Alle oppgaver må publiseres av arbeidsgiver/virksomhet på nettsidene til vår samarbeidspartner Utdanning i Bergen. Arbeidsgivere publiserer også trainee- og internships og deltids- eller fulltidsjobber på Jobbsidene til Utdanning i Bergen.

Hva kan du jobbe med etter studiene?

Utdannelsen din vil gi deg spesialistkompetanse innenfor fagfeltet ditt. Samtidig vil et universitetsstudium gjøre at du tilegner deg mange av egenskapene arbeidslivet ser etter, som for eksempel: selvstendig arbeid, informasjonsbearbeiding, tilegnelse av ny kunnskap, samarbeid med andre, kommunikasjon både muntlig og skriftlig, prosjektjobbing med mer.

Her kan du finne informasjon om karriereveier etter studiene ved de syv fakultetene våre:

Sammen karriere

Sammen Karriere tilbyr tjenester og kurs for studenter i jobbsøking, CV-skriving, intervjutrening, externships/jobbskygging med mer. Alle UiB-studenter har tilgang til tjenestene ved Studentsamskipnaden på Vestlandet.

UiB Alumni

Studenter som har fullført en grad ved UiB kan melde seg inn i UiB Alumni. Medlemsskapet gir deg utvalgte rabatter og fordeler. De har også en mentorbank med oversikt over tidligere UiB-studenter som har sagt seg villig til å bli kontaktet hvis du trenger karriereveiledning enten du er student eller på jobbjakt.