Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Utdanning

Pilot for Vestlandslegen i Stavanger fra høsten 2023

Til tross for manglende avklaring rundt finansiering og opptrapping av medisinplasser i Norge, vil UiB gå videre med satsingen på Vestlandslegen gjennom en forsiktig oppstart fra neste høst.

Illustrasjonsbilde natur og Vestlandslegen
Photo:
Marion Solheim

Main content

En gruppe på inntil 20 medisinstudenter skal fra høsten 2023 gjennomføre de siste tre årene av studiet sitt i Stavanger-regionen som en del av satsingen på Vestlandslegen (les mer om studiemodellen her). 

Planlegging av Vestlandslegen har pågått siden våren 2020, men manglende avklaringer av finansiering og opptrapping av studieplasser i medisin i Norge har medført forsinkelser i prosjektet. Selv om det ennå ikke er bevilget midler til en forutsigbar opptrapping av studieplasser, så ønsker UiB å gå videre med planene gjennom en forsiktig oppstart. Dekan Per Bakke er glad for at en pilotering av Vestlandslegen nå kan gjennomføres; 

– Til tross for en anstrengt økonomi prioriterer vi Vestlandslegen fordi den på sikt vil bidra til å styrke rekruttering av leger til hele Vestlandet, kommenterer Bakke. 

Det er 20 medisinstudenter fra kullet som ble tatt opp høsten 2020 som har muligheten til å ta halve studiet i Stavanger, og fakultetet har godt håp om å fylle opp alle plassene nå som avgjørelsen om piloten er tatt. 

Studentene vil møte et opplegg som er godt samordnet med studiet i Bergen (studieplan Medisin 2015), og som pilot vil det i tillegg gis rom for å prøve ut undervisnings- og vurderingsformer som kan gi nyttige erfaringer på tvers av fagmiljøene. Studentene vil komme tett på den kliniske hverdagen både ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og kommunehelsetjenesten i regionen.  

Selv om en nå starter pilotering av fullskala studieopplegg for 4. – 6. studieår i Stavanger, så vil den vanlige praksisutplasseringen for medisinstudenter fra UiB ved SUS fortsette også de kommende årene, men etter hvert fases inn med Vestlandslegen (se faktaramme). Ved UiB vil en fortsette å jobbe for å få endelige avklaringer rundt opptrapping av studieplassene.

Dekan Per Bakke oppsummerer ambisjonene slik: 

– Vestlandslegen vil styrke medisinutdanningen både nasjonalt og her på Vestlandet. Vi ønsker på sikt å ha 70 studenter per kull i Stavanger, og etter det få prioritert oppbygging i Fonna og Førde.