Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Hovedoppgavesymposium

Prisdryss til hovedoppgaver på medisinstudiet

Mandag 12. juni ble det for andre gang holdt et arrangement i auditoriet der alle medisinstudenter som leverer hovedoppgaver dette semesteret ble presentert og honorert.

Next
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Stolte medisinstudenter kunne legge fram sine hovedoppgaver i auditoriet. Denne gjengen fikk alle en pris for innsatsen.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
1/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Studentene Eirik Myhre og Solveig Vederhus er tilknyttet Pandemisenteret og har undersøkt innvandreres tanker og oppfatninger knyttet til covid 19-pandemien. De fikk pris for beste hovedoppgave.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
2/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Nora Hatletvedt og Agnes Eide fikk pris for beste presentasjon under Hovedoppgavesymposiet.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
3/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Amara Ahmad og Emma Helene Egeland fikk pris for beste hovedoppgave innen fagfeltet ortopedi.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
4/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
5/13
Komiteen på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
6/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
7/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
8/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
9/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
10/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
11/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
12/13
Medisinstudenter på Hovedoppgavesymposium
Photo:
Paul André Sommerfeldt
13/13
Previous

Main content

Alle studenter som studerer medisin ved UiB må i perioden mellom 3. og 5. studieår levere en akademisk hovedoppgave. Målet med oppgaven er at studentene skal vise at de behersker en vitenskapelig tenke- og arbeidsmetode, at de kan bruke data- og litteratursøking innen et medisinsk fagfelt eller medisinsk relatert fagområde, og at de kan uttrykke seg skriftlig. 

Under et halvårlig arrangement i auditoriet på Armauer Hansens Hus, legger alle medisinstudenter som leverer sin hovedoppgave dette semesteret fram sitt arbeid. I tillegg er det laget en nettbasert utstilling med posterpresentasjoner. 

Komiteen fikk inn mage nominasjoner der oppgavene fordelte seg på ulike fagfelt og omfattet både litteraturstudier, eksperimentelle og kliniske studier og kvalitative undersøkelser. 

To av hovedprisvinnerne, Solveig Vederhus og Eirik Myhre, er tilknyttet Pandemisenteret og har sett på hvordan kulturelle faktorer påvirker oppfatninger og oppførsel knyttet til covid 19-pandemien. 

I nomiasjonen av oppgaven ble det lagt vekt på at studentene har «gjort et grundig arbeid innenfor et tema som er sterkt relevant både på samfunnsmedisinsk nivå og i møte med enkeltpasienter, og som får lite oppmerksomhet i medisinstudiet». Videre skriver juryen at oppgaven var velskrevet og presenterer metoder og mål på en tydelig måte. 

I tillegg fikk Emma Helene Egeland og Amara Ahmad pris for beste hovedoppgave for sin forskning på ortopedi der studentene benyttet registerdata fra et høyt antall pasienter. Juryen understreker at oppgaven var godt formulert med tydelige mål og konklusjoner.  

Under arrangementet ble det også delt ut pris til de to studentene som hadde best presentasjon av sine oppggaver. Denne prisen gikk til Agnes Eide og Nora Hatletvedt. 

Se flere bilder fra Hovedoppgavesymposiet i bildekarusellen øverst i saken.