Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Utdanning

Ferske psykologistudenter får sterkere tilhørighet med nytt prosjekt

- Det er godt kjent at det er viktig for studentene med tett oppfølging for at de skal lykkes i høyere utdanning. Derfor startet vi 1.årsstudent-prosjektet, sier Yael Harlap, visedekan for utdanning, Det psykologske fakultet.

Studentliv på psykfak
- Målet med 1.årsstudent-prosjektet er økt trivsel og tilhørighet for studentene, sier Yael Harlap, visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Photo:
UiB

Main content

Prosjektet for førsteårsstudentene skal støtte studentene på Det psykologiske fakultetet i å lykkes med å fullføre utdanningen.

- Målet med prosjektet er å få til et løft i de nye studentenes erfaring med å være student, at flere av våre studenter fullfører utdanningen de har valgt, og at de trives og føler god tilknytning til studiet sitt, sier Yael Harlap, viserektor for utdanning ved Det psykologiske fakultet, UiB.

Harlap er 1.amanuensis ved Institutt for pedagogikk ved UiB, og forsker på inkludering i høyere utdanning og universitetspedagogikk. Hun brenner for at studentene ved fakultetet skal trives og føle seg hjemme på studiet.

Koronapandemien har vist hvor viktig tilhørighet er for studentene. Forskning om studenters læring og opplevelse av høyere utdanning peker på hvor viktig det er at studenter opplever at de er en del av et lærende fellesskap. Det psykologiske fakultet har derfor startet et nytt prosjekt.

- Prosjektet skal motivere studenter til å delta og lære, selv når det er mange studenter på studiet

Yael Harlap

Harlap peker på at det i Norge generelt, ved UiB og også ved fakultet kan førsteårsstudentene oppleve at det er svært mange studenter på deres emne. Ved fakultetet gjelder dette spesielt på bachelor- og årsstudiet i psykologi og på profesjonsstudiet.

-  Vi vet at studentene trenger et relasjonsrikt læringsmiljø for å opprettholde motivasjonen og engasjementet i høyere utdanning, men på grunn av strukturen i disse emnene har studentene noe mindre mulighet til å bli kjent med sine medstudenter.

Seminarlederne får eget emne

Studieemnet er opprettet for seminarledere og går nå for første gang. Det skal gi opplæring og støtte til erfarne studenter som skal bli seminarledere ved fakultetet. Alle seminarledere leder én eller flere seminargrupper for førsteårsstudenter.

- Prosjektet og det nye emnet kan bidra til å skape en ny fellesskapsfølelse for seminarlederne.

De beste grepene 

Det nye prosjektet på Det psykologiske fakultet, UiB, har sett på hva som er de beste tiltakene for å få til en bedre tilhørighet og dermed også øke sjansene for at studentene gjennomfører studiet sitt.

1. Seminarundervisning for førsteårsstudentene i mindre grupper

-Vi må fortsette å styrke studentenes læring og tilhørighet i seminarene.

2. Se på emnedesign, struktur og nåværende vurderingsformer 

-Selv i emner med mange studenter er det kloke grep som kan tas for å øke læring og tilhørighet. Kan vi finne effektive måter å gi studentene tilbakemeldingpå arbeidet underveis, i steden for å bare kontrollere kunnskap med eksamener ved semesterslutt? Det kan for eksempel gjøre med å finne måter å ta i bruk medstudenters vurdering og KI-løsninger.

 3. Skape en fellesskapsfølelse blant de som underviser 1. årsstudentene

- Fordelen med å gjøre dette på fakultetsnivå er at vi kan skape synergier på tvers av programmene, og skape en større følelse av fellesskap på tvers av programmene for de som underviser førsteårsstudenter.

Fakultet vil skape opplevelser for studentene der de får kontakt med medstudenter på en meningsfull måte, og har forbindelser og relasjoner med faglige ansatte som føles viktige og meningsfulle. De skal ha et sted de hører til, og der læringen deres står i sentrum for aktivitetene.

- Selv om vi nå har et prosjekt på fakultetsnivå, er det viktig å nevne at denne typen utviklingsarbeid foregår hele tiden i de forskjellige studieprogrammene på våre institutter.

Studiebarometeret og Universitetet i Michigan

- Initiativet til prosjektet kom etter at vi drøftet svarene i Studiebarometeret i februar 2022. Vi ville finne måter å forbedre studentopplevelsen enda mer ved fakultetet.

Harlap ble også inspirert av et prosjekt ved Universitetet Michigan, USA; «Foundational Course Initiativ». Der så de at rundt 80 % av studentene går gjennom et lite antall emner som fungerer som inngangsemner til faget. Emnene hadde en tendens til å ha lav ressursbruk og lite kontakt mellom studenter og undervisere.

- En slik situasjon kan bidra til frafall, forskning har vist at studentene trenger et relasjonsrikt læringsmiljø for å opprettholde motivasjonen og engasjementet i høyere utdanning.

- Prosjektet ved Michigan var vellykket, men også svært ressurskrevende. Vi vil ta med oss det viktigste, men i noe mindre skala, avslutter Harlap.