Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

KLIMAFORSK-programstyret har bevilget 120 mill kroner til 13 nye prosjekter innen klimasystemforskning. Fem av disse gikk til Bergen, og herav tre til GEO-forskere.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
Rundt 8000 studenter fra hele verden registerte seg for Universitetet i Bergens første nettkurs "Causes of climate change". Planene er godt i gang for flere kurs.
En ny klimaavtale skal etter planen signeres i Paris
The 46’th Nordic Seismology Seminar was this fall arranged at Rønne, Bornholm. Partisipants from all the Nordic countries and also from UK, Czech Republic and Estonia attended.
Store ras i norske fjorder, fulgt av en tsunami, er hendelser en må forvente 2-3 av hvert århundre i Norge, skriver førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen i Innsikt-artikkel i bt.no.
Stor interesse for Norges første nettbaserte klimakurs. Kerim Hestnes Nisancioglu fra GEO skal undervise 6000 deltakere samtidig sammen med Asgeir Sorteberg fra Geofysisk institutt.
Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som presenteres på Klimatilpasningskonferansen i dag.
UiB si heilt nye satsing på opne nettkurs har gjort det mogeleg for Anne Ingeborg F. Reiestad og tusenvis av andre å gå på klima-førelesing i lunsjen.
Professor Stein-Erik Lauritzen ved GEO er en dyktig og engasjert forskningsformidler, og interesse og entusiasme fra deltakerne var stor da han nylig ledet "Geologiens dag" i Brønnøysund.
Professor emeritus Yngve Kristoffersen har ledet Nansen-senterets "FRAM-2014/15"-ekspedisjon, og siden 30.august, 2014, drevet 1900 kilometer i Polhavet.
"Ægir" den nye ROV'en på "G.O.Sars", skal skaffe forskerne prøver, bilder og video fra verdens dypeste hav.
Universitetet i Bergens nye fjernstyrte miniubåt skal skaffe forskerne prøver, bilder og video fra verdens dypeste hav.
GEO-prosjektene EPOS og FARLAB fikk bevilgning ved årets nasjonal infrastruktur-tildeling i Forskningsrådet.
Bre-arkeologiske funn fra Juvefonne presenteres på ny utstilling. Geologisk kunnskap bidrar til å setter Juvefonnes utvikling inn i et klimahistorisk perspektiv.
Det vanket både historiske foredrag, blomster, jordbær og musserende da "Historieveggen" ved GEO ble offisielt åpnet, 11.juni.
Universitetet i Bergen legger mandag 15. juni ut sitt første åpne nettkurs, en såkalt MOOC, på plattformen FutureLearn. Dermed tilbys den til over en million nettstudenter verden over.
Prisen er innrettet mot eksellente kvinnelige forskere for å muliggjøre at de kan ta opp igjen sin karriere etter opphold av familiære årsaker.

Sider