Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Kunnskap og teknologi fra oljealderen kan brukes på nye områder. Forskere i Bergen inviterer næringslivet med i et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi.
ERASMUS+ gir en flott mulighet for teknisk og administrativt personale til å komme ut, bygge nettverk og øke sin kompetanse ved å besøke institusjoner i andre land. Her rapporterer overingeniør Lars Gjermund Evje, GEO, om sitt besøk og laboratorieopplæring ved Scottish Universities Research Centre (SUERC), våren 2015
EPOS samler observasjoner av jordskjelv og vulkaner fra 25 land og lar forskere studere dem i sanntid. UiB er partner i prosjektet som har fått støtte fra Horisont 2020.
Tidligere BFS-kandidat og forsker ved GEOBIO er i kallingssak i universitetsstyret tilsatt som professor.
To unge GEO-forskere trekker paralleller mellom manglende flomsikring og profetens advarsler mot å bygge sitt hus på sand. I hvert fall nær en elvebredd...
Kunne du tenkte deg å padle utan guide på Grønland der beste tilgjengelege kart har målestokk på berre 1:250 000? «Padling» vil denne sommaren følge dei tre padlarane Laila Johanne Reigstad, Desiree Roerdink og Tamara Baumberger i dei viktige førebuingane for nettopp en slik tur.
Prosjektmidler er bra. Med sløyfe, enda bedre, har trolig Sparebankstiftelsen tenkt i oversendelsen av 1,1 mill. kroner til et prosjekt som både skal få folk ut på tur og formidle fakta om geologi, vær og klima.
Geo har hatt instituttsamling i Eidfjord med geologiske go’biter underveis. I strålende solskinn ledet på en strålende måte av Joachim Jacobs og Atle Nesje!
Instituttets to utsendte til Hawaii var nylig på en ekskursjon til vulkanen Mauna Kea på hovedøya (Big Island).
En ny forskerskole i geofag skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner. Norges forskningsråd støtter skolen med rundt 20 millioner kroner.
25. mars arrangerte Institutt for geovitenskap sitt strategimøte på Scandic Hotels Ørnen. Formålet med møtet var å diskutere instituttets strategiske satsning for de neste årene.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.
Invitasjon kvalifisering Geofag-OL 2015. Universitetet i Bergen og Norsk Geologisk forening inviterer til deltakelse i kvalifisering til Geofag-OL i Brasil, september 2015.
Hvert år samler GEO samarbeidspartnere i industri, forvaltning og fagetater til seminar med forskning i fokus.
I siste evalueringsrunde av EEA finansierte forskningsprosjekter mellom Romania og Norge, fikk prosjektet CAVEMONITOR full uttelling og en tildeling på vel 900 000 EUR over 2 ½ år.
Institutt for geovitenskap har UiBs mest fornøyde masterstudenter
Geoforskning.no har i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten tatt initiativet til å arrangere en nasjonal formidlingskonkurranse innen geomiljøet.

Sider