Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Jostein Bakke forsker på klima og isbreer og er mellom annet på tokt i Antarktis. Les tipsene han har til deg som vil studere klima eller geofag!
Siden er under utvikling
Kan 11 studenter forhindre at det kommer mer plast i havet? Sammen med fire forskere fikk studenter fra UiB presentert en svært utfordrende problemstilling – kanskje umulig vil noen si. 
Ny, unik DNA-teknologi har satt forskere i stand til å se på DNA hele 24 000 år tilbake i tid. De fant ut at de fleste fjellplanter ikke ble utryddet, men overlevde forrige varmeperiode. Hvordan klarte plantene det?
MSc. Jonathan Winfieldd Rheinlænder ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning disputerte fredag 17. januar med avhandlingen: "The role of ocean circulation and sea ice in abrupt climate change"
Ansvarlige: Kikki (Helga) Flesche Kleiven og Ulysses Ninnemann og har fått tildelt 1.45 mill fra Thon stiftelsen til å utvikle studentaktiv læring i maringeologi og paleoseanografi
Forskere fra Geo står bak en ny artikkel «A low climate threshold for south Greenland Ice Sheet demise during the Late Pleistocene» publisert i det prestisjetunge PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 23.12.2019
11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar. 
iEarth blir ett av Norges Senter for fremragende utdanning. Dermed har Universitetet i Bergen to av de prestisjetunge sentrene som satser på innovativ og fremtidsrettet utdanning.
Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden, og gir innsikt i hva som kan skje med havnivået om den pågående globale oppvarmingen fortsetter å øke.
I de kaldeste årene av siste istid nådde iskappen De britiske øyer og Polen. Ny forskning har avdekket en grønn flekk langt nærmere Nordpolen. På en halvøy på Svalbard var det isfritt land.
Geofaglig utveksling - stipendiat Kristian Jensen er på et forskningsopphold ved University of Texas i Austin, Texas, USA for tiden. Vi har her fått et reisebrev fra oppholdet.
MSc. Silje Smith-Johnsen ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning disputerte i dag med avhandlingen «Dynamics of the Northeast Greenland Ice Stream: the role of geothermal heat and subglacial hydrology».
Et internasjonalt team med 36 forskere og ingeniører gjennomførte den første fullskala multidisiplinære undersøkelse av dype hydrotermale skorsteiner under Arktis`permanente is.
Klimaforsker Kerim Nisancioglu og  kolleger fra Bjerknessenteret og universitetet i Bergen har studert hvordan klimaendringene påvirker innlandsisen på Grønland. 
For hundre tusen år siden sto havet ti meter høyere enn det gjør i dag. Forskere har nå funnet ut hvor vannet kom fra.
Geologi i Fana: Den smeltende isbreen fordelte jorda utover i Fana, åpnet deretter byda for innvandring av planter, dyr og mennesker. Nå vet vi ganske nøyaktig når dette hendte.
Stein-Erik Lauritzen anerkjennes for banebrytende forskning på speleothemer.

Sider