Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Christine Euler forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 18. juni 2010, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.