Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Charlotte Faust Andersen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 4. februar 2011, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.