Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Førsteamanuensis Jostein Bakke er for 2011/1012 tildelt den prestisjetunge Fulbright Arctic Chair Award.
Simulering av jordskjelv for seismisk risikovurdering
Ali Shahraini vil forsvare sin avhandling for PhD-graden onsdag 15. juni 2011, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.