Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Ferske prøver fra havbunnen på Jan Mayen-ryggen styrker troen på at det kan være svart gull i den nye norske oljeprovinsen rundt den arktiske øya.
Deponering av gruveavfall i norske fjorder er blitt et hett konflikttema. Konflikten viser at det er et stort behov for mer kunnskap. Slik kunnskap kan vi kun få gjennom forskning.
Forskningen ved Maringruppen, Institutt for geovitenskap, har anvendelse både for oljeleting og klimaforskning
Science artikkel relaterer havets biologiske mangfold til jordens geologiske utvikling
Rolf Birger Pedersen snakker med geoforskning.no om framtiden for CGB.
Maria Blinova forsvarte sin avhandling for PhD-graden, fredag 18.november 2011.
Internasjonalt æres-seminar for professor Yngve Kristoffersen
Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.
Fredag 28. oktober 2011 disputerte Herbjørn P. Heggen til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen