Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Fredag 25. november 2011 disputerte Ronghua Wang til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Fant 100 000 år gammelt malings-"toolkit" i Sør-Afrika.
Den 14 desember 2011 er det hundre års sidan Roald Amundsen nådde Sydpolen.
Studerer den seismiske stratigrafien og de sedimentære prosessene som har dannet Nordsjøvifta