Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Professor William Helland-Hansens forskning er typisk petroleumsrelevant, men også innrettet mot grunnleggende geofaglige problemstillinger.
Mangeårig professor i kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap,UiB, og ved Institutt for geofag på Blindern, Bjørn G. Andersen, døde torsdag 12.januar
Professor ved Institutt for geovitenskap, og Universitetsmuseet i Bergen, Haakon Fossen, UiB, er tildelt "Nordic Geoscientist Award"
Med dagens CO2 innhold i atmosfæren (391.8 ppmv) er det vanskelig å få til en ny istid.
Gruppelederen, professor Reidar Løvlie, er f.eks. geofysiker med utdannelse i paleomagnetisme.