Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Professor Haakon Fossen tegner egne skisser i felt og mener det er viktig for studentene å gjøre læringsprosessen visuell.
Institutt for geovitenskap tilbyr idylliske omgivelser for bachelorstudenter som tar "Feltkurs i geologisk kartlegging"
Professor Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap rekonstruerer fortidens klima for å forstå værhendelser og klimaendringer i dag.
Meteornedslag er bare en av flere mulige forklaringer, hevder professor emeritus Jan Mangerud ved Institutt for geovitenskap.