Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Året 2011 representerte på mange måter en milepæl for Senter for geobiologi.
Kikki Kleiven, Institutt for geovitenskap, er en av tre forskere som skal styrke klimakunnskapen til lærere i videregående og ungdomsskolen.
For Atle Austegard har tilrettelegging av undervisning i geofysikk vært en hjertesak, ikke bare teoretisk, men også ved systematisk bruk av praktiske eksempler.
Lørdag 15. september er det geologien som er i sentrum, nærmere bestemt på Festplassen i Bergen. Ifølge lokal arrangør, Atle Rotevatn, vil NGFs arrangement ha interesse både for store og små.
Professor emeritus Yngve Kristoffersens målinger for Nansensenteret viser en isutbredelse på 600 000 kvadratkilometer mindre enn i 2007, iflg NTB.
Masterstudent Tor Gunnar Osen, Institutt for geovitenskap, har kartlagt barrieresystemer langs 55 mill. år gammel kystlinje
I en ny "nature geoscience" artikkel kaster Dr Philippe Steer, professor Ritske Huismans og medforfattere nytt lys over en gammel geovitenskapelig uenighet.