Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Emeritusordningen - bra både for seniorene og for universitetet.
Interesse både for bergarter, petroleum og klima trekker studenter til studier ved GEO.