Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Heidi Kjennbakken, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 29.05.2013.
Museumslektor Øystein Jansen presenterer glimt fra bygdens historie ut fra et geologisk perspektiv.
Lavutslippssamfunnet kan realiseres, men da må det neste Stortinget ta grep, ifølge Energi Norge.
Breen skjuler store innsjøer, men bærer også på viktig informasjon om klimautviklingen.