Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Universitetet i Oslo hjelper studenter og forskere i Tanzania med å heve kunnskapen innen geologi.
Torsdag 6. mars arrangerer Institutt for geovitenskap fagdag for elever fra videregående skole.
Senterleder ved GEOBIO, Rolf Birger Pedersen, la ned grunnsteinen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til stede.
Jostein Bakke (UiB) og Ray Bradley på UMASS har dratt i gang en felles web-basert forelesningsrekke i kvartærgeologi og paleoklima.
Ved Institutt for geovitenskap har en bak seg 40 års bruk av modelltanker.