Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

I lys av platetektonikkens historie og slik vitenskapen utvikler seg i dag mener geofysikerne Hilmar Bungum og Olav Eldholm at vitenskapsteoretiker Thomas Kuhns kjente paradigmebegrep er utdatert.
Rapport fra spennende kartlegging av stripekarst-området i Glomdalen i Rana.
Harald Furnes er nylig avgått professor ved GEO. At han skulle vie hele yrkeslivet sitt til magmatiske bergarter og geokjemi var helt tilfeldig.