Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

25. mars arrangerte Institutt for geovitenskap sitt strategimøte på Scandic Hotels Ørnen. Formålet med møtet var å diskutere instituttets strategiske satsning for de neste årene.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.