Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

En ny forskerskole i geofag skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner. Norges forskningsråd støtter skolen med rundt 20 millioner kroner.
25. mars arrangerte Institutt for geovitenskap sitt strategimøte på Scandic Hotels Ørnen. Formålet med møtet var å diskutere instituttets strategiske satsning for de neste årene.
Nylig publisert artikkel i "Quaternary Science Reviews" viser at is-strømmen i Norskerenna kan ha trukket seg tilbake 2000 år tidligere enn antatt mot slutten av siste istid.