Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
En ny klimaavtale skal etter planen signeres i Paris