Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Ved årets Geopartner-seminar ble fire ledere fra både offentlig og privat sektor bedt om å angi det de mener er de viktigste egenskapene som vil bli etterspurt for fremtidige geologer og geofysikere. De var i hovedsak enige om svaret.
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.