Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Om alt går slik Jostein Bakke vil, kan studenter i Bergen, Oslo og Tromsø i fremtiden få særlig fremragende undervisning i geofag, som er et særlig viktig fag for Norge.