Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Ægir eneste brukbare ressurs ved flystyrt og skipsforlis
Forskarar ved K.G. Jebsen-senter for djuphavsforsking er involvert i bioteknologiprosjekter for å søkje etter og å ta i bruk enzym frå hydrotermale felt.