Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

I de kaldeste årene av siste istid nådde iskappen De britiske øyer og Polen. Ny forskning har avdekket en grønn flekk langt nærmere Nordpolen. På en halvøy på Svalbard var det isfritt land.
Geofaglig utveksling - stipendiat Kristian Jensen er på et forskningsopphold ved University of Texas i Austin, Texas, USA for tiden. Vi har her fått et reisebrev fra oppholdet.
MSc. Silje Smith-Johnsen ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning disputerte i dag med avhandlingen «Dynamics of the Northeast Greenland Ice Stream: the role of geothermal heat and subglacial hydrology».
Klimaforsker Kerim Nisancioglu og  kolleger fra Bjerknessenteret og universitetet i Bergen har studert hvordan klimaendringene påvirker innlandsisen på Grønland. 
For hundre tusen år siden sto havet ti meter høyere enn det gjør i dag. Forskere har nå funnet ut hvor vannet kom fra.
Geologi i Fana: Den smeltende isbreen fordelte jorda utover i Fana, åpnet deretter byda for innvandring av planter, dyr og mennesker. Nå vet vi ganske nøyaktig når dette hendte.