Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Ny forskning viser at havsirkulasjonen er et vippepunkt som kan endre klimasystemet. Å passere et slikt vippepunkt kan innebere sivilasjonstruende endringer og en rask overgang fra en tilstand til en annen.
– I dag er det utrolig mange som roper høyt om klimaendringer. Men det er enda viktigere at vi faktisk gjør noe med det, sier Linn Merethe Brekke Olsen (30), doktorgradsstipendiat i realfag ved Universitetet i Bergen.
Andreas Beinlich, the latest addition to the K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research, has published an article in Nature Geoscience, titled "Instantaneous rock transformations in the deep crust driven by reactive fluid flow".
Verda står ovafor store samfunnsutfordringar. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke ein revidert strategi som syner at naturvitskap og teknologi er naudsynt for ei berekraftig samfunnsutvikling.
Torsdag 5. mars mottok Helga (Kikki) Fleshe Kleiven og Ulysses Ninnemann, Institutt for geovitenskap, Olav Thon prisen 2020 for prosjektet: «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.»
Want to learn about how methane and organic compounds form in Earth's lithosphere? Look no further!